A

Hoitoon pääsy terveyskeskuksessa

11.08.2021

Keiturin sote

Potilaan on saatava arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteys terveyskeskukseen joko puhelimitse tai käymällä terveysasemalla.
Terveydenhuoltolaki määrittelee kiireettömään hoitoon pääsyn aikarajat (ns. hoitotakuun). Lain mukaan hoidon tarpeen arviointi tulee tehdä viimeistään 3. arkipäivänä yhteydenotosta (perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa).
Hoidon tarpeen arviointi tehdään terveysasemilla yleensä välittömästi joko puhelimitse tai paikan päällä, Täten hoidon tarpeen arvioinnin odotusaika on alle kolme päivää.
Potilaan tulee päästä hoitoon viimeistään 3 kuukaudessa arviosta. Erikoissairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa 3 kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää 3 kuukaudella (yhteensä odotusaika 6 kuukautta).

Terveysasemilla mitataan lääkärien ja hoitajien ajanvarausaikojen jonoa laskemalla kolmas vapaana oleva kiireetön ajanvarausaika kalenteripäivissä (mukana myös viikonloppu). Terveysaseman T3-luku on näiden aikojen keskiluku eli mediaani. Mediaani on suuruusjärjestykseen asetettujen lukujen keskimmäinen arvo. Puolella lääkäreistä on varattavia aikoja ennen T3-lukua ja puolella sen jälkeen. Kiireellisiä aikoja ei ole laskettu mukaan T3-mittauksessa. Alla olevassa taulukossa ilmoitetaan terveysasemittain kiireettömän lääkäri- ja hoitaja-ajan odotusaikaa kuvaava T3-luku.

* Mikäli seuraavaa kolmatta vapaata aikaa ei ole antaa tai listoja ei ole tehty merkitään T3-luvuksi 42 päivää.

Terveysasema T3 1/2021 T3 2/2021 T3 3/2021 T3 4/2021 T3 5/2021 T3 6/2021 T3 8/2021
Perusterveydenhuolto,Virrat 5 7 7 7 13 11 5
Perusterveydenhuolto,Ruovesi 8 16 17 14 19 22 1
Suun terveydenhuolto, Virrat 42 75 48 50 25 49 36
Suun terveydenhuolto, Ruovesi 20 14 15 26 16 24 13

Takaisin