A

Ilmoitus YVA-päätöksen kuulutuksesta

22.09.2021

Pirkanmaan ELY-keskus on antanut 21.9.2021 ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017, YVA-laki) 13 § mukaisen päätöksen arviointimenettelyn soveltamisesta Soran ja hiekan otto sekä soran murskaus Ruoveden kunnan Pohjan kylän kiinteistöillä Jussinaho 2 RN:o 702-416-3-18, Jussinaho 3 RN:o 702-416-4-12, Kiuru 2 RN:o 702-416-3-14 ja Kiuru 3 RN:o 702-416-4-8, Rudus Oy -hankkeeseen (Dnro PIRELY/11042/2021)
Pirkanmaan ELY-keskus on antanut yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus on yleisesti nähtävillä 21.9.-21.10.2021 Pirkanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla
www.ely-keskus.fi/kuulutukset

Takaisin