A

Pirkanmaan ELY-keskuksen ilmoitus kuulutuksesta.

19.03.2020

Tie- ja rakennussuunnitelman laatiminen maantien 14315 Kuruntie parantamisesta Urheilutien kohdalla, Ruovesi.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)ilmoittaa, että se julkaisee liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 108 §:n sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti tietoverkossaan kuulutuksen, joka koskee Tie- ja rakennussuunnitelman "Maantien 14315 Kuruntie parantaminen Urheilutien kohdalla, Ruovesi" laatimisen aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla vähintään 30 päivän ajan siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä (Ruovesi-lehdessä).

Kuulutus julkaistaan 18.3.2020, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Kuruntie-Urheilutie TRS aloituskuulutus

Takaisin