A

Ruoveden elinvoimakysely

15.06.2020

Arvoisa kuntalainen, vapaa-ajan asukas, matkailija, entinen ruovesiläinen tai muu Ruovedellä kävijä! Ruoveden kunta haluaa kartoittaa mielipiteenne kunnan elinvoimasta. Tuloksia käytetään pohjana Ruoveden elinvoimaohjelmassa. Vastaukset tullaan käsittelemään luottamuksellisesti. Kyselyn tulokset tullaan esittelemään kunnan kotisivulla nimettömästi www.ruovesi.fi

Elinvoima ja kunnan kehittyminen on kaikkien yhteinen asia. Kunta, asukkaat, vapaa-ajan asukkaat, yrittäjät ja yhdistykset voivat kukin omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, miten elinvoimainen Ruovesi on. Kiitos, kun vastaat tähän kyselyyn.

Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvomme älypuhelimen sekä 50 euron arvoisia Tarjanne-laivan lahjakortteja. Vastausaikaa on 5.7.2020 asti.

Vastaa kyselyyn

Kettu

Takaisin