A

Ruoveden elinvoimakyselyn tulokset

02.10.2020

Ruoveden kunnan elinvoimastrategian pohjaksi tehty elinvoimakysely kertoo luonnon olevan Ruoveden tärkein vetovoimatekijä.
Kyselyyn vastasi 295 vastaajaa, joita pyydettiin nimeämään vetovoimatekijöitä, mitkä asiat ovat hyvin Ruovedellä sekä mitä asioita
vastaajat kertoisivat muille Ruovedestä. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan kunnan tarjoamia palveluita. Vastauksien pohjalta
lähdetään työstämään Ruoveden elinvoimastrategiaa. 

Elinvoimakyselyn tulokset 

Takaisin