A

Ruoveden kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen tilojen tilanne

13.10.2021

Poliklinikka

Terveyskeskuksen tilojen osalta suunnitelma on, että poliklinikkapalvelut siirtyvät terveyskeskuksen tiloihin vuoden 2022 alusta lähtien. Tehdyn kuntotutkimuksen mukaan ensimmäistä kerrosta sekä poliklinikan tiloja koskien ei kuntotutkimuksessa havaittu selkeitä vaurioita tai erityisiä sisäilmariskejä. Tilojen ilmanvaihdon onnistunut tasapainotus tullaan varmistamaan jatkossakin kuntotutkimuksen toimenpidesuositusten mukaisesti ilmanvaihtokoneen ja ilmanvaihtojärjestelmän säännöllisellä huollolla ja ylläpidolla sekä tarvittaessa paine-eron seurantamittauksin.
Neuvolapalvelut ja mielenterveystoimiston palvelut
Ruoveden kunnan neuvolapalvelut ja mielenterveyspalvelut jäävät edelleen väistötiloihin Attendon tiloihin myös vuodenvaihteen jälkeen. Tehdyn kuntotutkimuksen mukaan sekä neuvolatiloihin, että MTT-tiloihin tulisi tehdä merkittäviä kunnostustoimenpiteitä, ennen kun tilat ovat otettavissa uudelleen käyttöön. Lokakuun alussa pidetyssä valtuustoseminaarissa käydyn ohjauskeskustelun perusteella johtopäätös tässä vaiheessa on se, että merkittäviin kunnostustoimenpiteisiin ei tässä vaiheessa ryhdytä ja sen vuoksi neuvolapalvelut ja mielenterveyspalvelut tarjotaan jatkossa Attendon tiloissa.
Sosiaalitoimen tilat
Sosiaali- ja terveyspalvelut tarjotaan toistaiseksi etäpalveluina tai palveluina Virtain toimipisteessä. Mikäli asiakkaalla ei ole mahdollisuutta asiakastapaamiseen etäyhteydellä tai tapaamiseen Virroilla, tapaaminen on poikkeustapauksissa mahdollista järjestää myös Ruovedellä.
Sosiaalitoimen tilojen osalta selvitetään toimipisteen turvallisuusnäkökohtia, asiakaspalveluun liittyviä näkökulmia sekä henkilösuojaan liittyviä tekijöitä sekä työntekijöiden, että asiakkaiden näkökulmasta. Tämä työ on vielä kesken, mutta tarkoituksena on toteuttaa henkilöstön kuuleminen lokakuun aikana ja lopulliset työsuojelun selvitykset sekä päätös sosiaalitoimen väistötiloista marraskuun aikana.

Hyvinvointialue

Ruoveden sosiaali- ja terveyspalvelujen tilojen osalta tärkeää on, että kaikissa tehtävissä päätöksissä ja toimenpiteissä huomioidaan tuleva hyvinvointialue ja sen toimintalinjaukset. Näitä ovat muun muassa kunnissa tarjottavien palvelujen saatavuus samoissa tiloissa. Näitä palveluja voisivat olla esimerkiksi poliklinikka- neuvola ja sosiaalipalvelut.

Tiedotus

Ruoveden sosiaali- ja terveyspalvelujen tilojen osalta tiedotusvastuu on kunnanjohtaja Eeva Viitasella ja tiedotus Virtain kaupungin ja Keiturin Soten henkilöstölle tiedotuksesta vastaavat sosiaali- ja terveysjohtaja Minna Koskinen ja Keiturin Soten toimitusjohtaja Jari Kolkkinen.

Takaisin