A

Ruoveden kunnan toimenpiteet koronan leviämisen ehkäisemiseksi, päivitetty 25.3.2021

25.03.2021

Pienimmässäkin hengitystie- tai mahaoireessa tulee jäädä pois töistä ja koulusta sekä on hakeuduttava koronatestiin, töihin tai kouluun ei voi palata ennen kuin testitulos on negatiivinen.

Kunnan kokoukset
- Kunnanhallituksen ja lautakuntien kokoukset pidetään toistaiseksi etäkokouksina.

Tapahtumat
- Kaikki yli 6 hengen yleisötilaisuudet on peruttu toistaiseksi. Myös ulkona pidettävät tapahtumat on peruttu toistaiseksi.

Kunnantalo ja sivistysosasto
- Kunnantalon ja sivistysosaston on suljettu ja ensisijaisesti asiointi pyritään hoitamaan joko puhelimitse tai sähköpostilla. Niissä tapauksissa, kun tapaaminen on välttämätön, se on sovittava etukäteen. Asiakastapaamisissa on vahva maskin käyttösuositus.
- Kunnan työntekijät ovat pääosin etätöissä edelleen. Osastopäälliköt linjaavat osastojensa etätyökäytännöt ja tarvittaessa osastopäälliköillä on mahdollisuus myös antaa määräys etätyön tekemisestä.

Työpajat
- Työpajat Amanda, Alvari ja Akseli on suljettu asiakkailta pois lukien kuntouttava työpaja, voi olla auki 6 henkilön enimmäismäärä huomioiden. Työpajojen työntekijät työskentelevät pajoilla huomioiden yleiset ohjeet muun muassa maskien käytöstä

Opetustoimi
-Perusopetuksen 7–9 luokat jatkavat etäopetuksessa 5.4.2021 asti. Myös lukio-opetus jatkaa etäopetuksessa 5.4.2021 asti. Lähiopetukseen saa tulla vain täysin terveenä ja käsihygieniasta ja turvaväleistä on huolehdittava. Kouluruokailut järjestetään kouluilla porrastetusti.
Etäopetuksessa olevien oppilaiden kouluruokailun järjestämisestä tiedotetaan huoltajia Wilman kautta.
-Kasvomaskin käyttöä suositellaan vahvasti kaikille yli 12-vuotiaille. Kunta tarjoaa oppilaille maskit koulukuljetusten ja koulupäivän ajaksi. Maskisuositus on annettu koululaisille ja heidän huoltajilleen myös vapaa-ajalla.

Varhaiskasvatus
- Varhaiskasvatukseen saa tulla vain täysin terveenä. Lasta tuotaessa ja haettaessa huoltajille annetaan vahva maskinkäyttösuositus. Huoltajat vastaavat itse maskeistaan. Lapset tuodaan ainoastaan ulkoeteiseen saakka, josta varhaiskasvatuksen henkilöstö noutaa heidät. Lapsen haku hoidosta tapahtuu pihalta.

Jäähalli
- Jäähalli on suljettu

Kunnan urheilukeskuksen kuntosali ja muut sisäliikuntatilat
- Kunnan urheilukeskuksen kuntosali sekä muut kunnan sisäliikuntatilat ovat kiinni ja kunnan järjestämät liikuntaryhmät keskeytetty toistaiseksi.

Koulujen salit
-Tilat pidetään suljettuina kaikelta harrastustoiminnalta ainakin 5.4 asti.

Ulkoliikuntapaikat
- Pidetään avoinna huomioiden 6 henkilön enimmäismäärä. Kunta suosittelee huolehtimaan liikunnasta käyttäen ulkoliikuntapaikkoja, hyödyntäen olemassa olevia luontoreitistöjä ja muita luonnossa liikkumisen mahdollisuuksia.

Honkalan kuntoallas
- On suljettu edelleen

Nuorisotila Vintti
-On suljettu ainakin 5.4. asti.

Kirjasto ja kirjastoauto
- Kirjasto on avoinna normaalein aukioloajoin, mutta tarjoaa vain rajattua palvelua. Varausten nouto, aineiston lainaus ja palautus sekä asiakaskoneen ja monitoimilaitteen käyttö pika-asiointia varten (max 15 min) on mahdollista. Kirjaston muut palvelut ja tilat ovat suljettuina. Kirjastoauto kulkee aikataulun mukaisesti. Omatoiminen asiointi on ensisijaista eikä tiloihin saa jäädä oleskelemaan.

Ruoveden opisto
-Kurssitoiminta on suljettu toistaiseksi ellei toimintaa ole mahdollista toteuttaa etänä. Kursseista ilmoitetaan tarkemmin Opiston sivuilla.

Lasten ja nuorten harrastekerhot ja ryhmät
- Lasten ja nuorten harrastekerhojen toiminta on keskeytetty ainakin 5.4. asti.

Ruoveden kunnan asiointiliikenne
- Asiointiliikenne jatkuu toistaiseksi. Kuljetuksissa on vahva maskinkäyttösuositus ja turvaväleistä tulee huolehtia.

Ruoveden kunnan tiedotus
- Ruoveden kunta tiedottaa kunnan omilla nettisivuilla, kunnan Facebook -sivuilla ja Ruovesi-lehdessä.

Vähävaraisten maskijakelu
- Ruoveden kunta hoitaa vähävaraisten kasvomaskien jakelun keskitetysti kunnantalolta ajanvarauksella. Maskeja jaetaan maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 9–12. Ennen kuin maskeja noutaa tulee olla yhteydessä kanslisti Heikki Maunuun heikki.maunu@ruovesi.fi tai 044 787 1378 ja sovittava maskien hakuaika.

Lisätietoja
Eeva Viitanen
Kunnanjohtaja
eeva.viitanen@ruovesi.fi
044 787 1300

Takaisin