A

Ruoveden kunnan toimenpiteet koronan leviämisen ehkäisemiseksi (päivitetty 29.4.2021)

29.04.2021

Pienimmässäkin hengitystie- tai mahaoireessa tulee jäädä pois töistä ja koulusta sekä on hakeuduttava koronatestiin, töihin tai kouluun ei voi palata ennen kuin testitulos on negatiivinen.

Kunnan kokoukset
- Kunnanhallituksen ja lautakuntien kokoukset pidetään toistaiseksi etäkokouksina.

Tapahtumat
- Kaikki yli 10 hengen yleisötilaisuudet on peruttu toistaiseksi. Myös ulkona pidettävät tapahtumat on peruttu toistaiseksi.

Kunnantalo ja sivistysosasto
- Kunnantalo ja sivistysosasto on suljettu ja ensisijaisesti asiointi pyritään hoitamaan joko puhelimitse tai sähköpostilla. Niissä tapauksissa, kun tapaaminen on välttämätön, se on sovittava etukäteen.

Asiakastapaamisissa on vahva maskin käyttösuositus.
- Kunnan työntekijät ovat pääosin etätöissä edelleen. Osastopäälliköt linjaavat osastojensa etätyökäytännöt ja tarvittaessa osastopäälliköillä on mahdollisuus myös antaa määräys etätyön tekemisestä.

Työpajat
- Työpajat Amanda, Alvari ja Akseli on suljettu asiakkailta pois lukien kuntouttava työpaja, voi olla auki 6 henkilön enimmäismäärä huomioiden. Työpajojen työntekijät työskentelevät pajoilla huomioiden yleiset ohjeet muun muassa maskien käytöstä

Opetustoimi
-Lähiopetus jatkuu normaalisti. Lähiopetukseen saa tulla vain täysin terveenä ja käsihygieniasta ja turvaväleistä on huolehdittava. Kouluruokailut järjestetään kouluilla porrastetusti.
-Kasvomaskin käyttöä suositellaan vahvasti kaikille yli 12-vuotiaille. Kunta tarjoaa oppilaille maskit koulukuljetusten ja koulupäivän ajaksi. Maskisuositus on annettu koululaisille ja heidän huoltajilleen myös vapaa-ajalla.

Varhaiskasvatus
- Varhaiskasvatukseen saa tulla vain täysin terveenä. Lasta tuotaessa ja haettaessa huoltajille annetaan vahva maskinkäyttösuositus. Huoltajat vastaavat itse maskeistaan. Lapset tuodaan ainoastaan ulkoeteiseen saakka, josta varhaiskasvatuksen henkilöstö noutaa heidät. Lapsen haku hoidosta tapahtuu pihalta.

Jäähalli
- Jäähalli on suljettu

Kunnan urheilukeskuksen kuntosali ja muut sisäliikuntatilat
- Kunnan urheilukeskuksen kuntosali sekä muut kunnan sisäliikuntatilat ovat kiinni ja kunnan järjestämät liikuntaryhmät keskeytetty toistaiseksi.

Koulujen salit
- Vuonna 2002 syntyneiden ja sitä nuorempien ryhmäharrastustoiminta on mahdollista OKM/THL turvaohjeistusta noudattamalla, mukaan lukien 10 henkilön ryhmäkokoa soveltamalla.

Ulkoliikuntapaikat
- Pidetään avoinna huomioiden 6 henkilön enimmäismäärä. Kunta suosittelee huolehtimaan liikun-nasta käyttäen ulkoliikuntapaikkoja, hyödyntäen olemassa olevia luontoreitistöjä ja muita luonnossa liikkumisen mahdollisuuksia.

Honkalan kuntoallas
- On suljettu edelleen

Nuorisotila Vintti
-On auki 10 hengen OKM/THL turvaohjeistusta noudattamalla

Kirjasto ja kirjastoauto
- Kirjasto on avoinna normaalein aukioloajoin, mutta tarjoaa vain rajattua palvelua. Varausten nouto, aineiston lainaus ja palautus sekä asiakaskoneen ja monitoimilaitteen käyttö pika-asiointia varten (max 15 min) on mahdollista. Kirjaston muut palvelut ja tilat ovat suljettuina. Kirjastoauto kulkee aikataulun mukaisesti eikä tiloihin saa jäädä oleskelemaan.

Ruoveden opisto
-Kurssitoiminta on suljettu toistaiseksi ellei toimintaa ole mahdollista toteuttaa etänä, nuorten osalta toiminta on mahdollista alle 10 hengen ryhmissä. Kursseista ilmoitetaan tarkemmin Opiston sivuilla.

Lasten ja nuorten harrastekerhot ja ryhmät
-Vuonna 2002 syntyneiden ja sitä nuorempien ryhmäharrastustoiminta on mahdollista OKM/THL turvaohjeistusta noudattamalla, mukaan lukien 10 henkilön ryhmäkokoa soveltamalla.
- Vuonna 2008 syntyneet ja sitä nuoremmat voivat harrastaa ulkoliikuntaa ja harjoitella ilman turvaväliä ja ryhmäkokorajoituksia. Kilpailutoiminta ei ole mahdollista.

Kaikessa ulkoliikunnassa noudatetaan OKM/THL turvaohjeistusta. Huoltajat eivät kokoonnu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksissa yli kuuden henkilön ryhmiin ja noudattavat kaikissa tilanteissa turvavälejä.

Vuonna 2002 syntyneet ja nuoremmat voivat harrastaa sisäliikuntaa OKM/THL turvaohjeistusta noudattamalla, mukaan lukien 10 henkilön ryhmäkokoa soveltamalla.

Ruoveden kunnan asiointiliikenne
- Asiointiliikenne jatkuu toistaiseksi. Kuljetuksissa on vahva maskinkäyttösuositus ja turvaväleistä tulee huolehtia.

Ruoveden kunnan tiedotus
- Ruoveden kunta tiedottaa kunnan omilla nettisivuilla, kunnan Facebook -sivuilla ja Ruovesi-lehdessä.

Vähävaraisten maskijakelu
- Ruoveden kunta hoitaa vähävaraisten kasvomaskien jakelun keskitetysti kunnantalolta ajanvarauksella. Maskeja jaetaan maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 9–12. Ennen kuin maskeja noutaa tulee olla yhteydessä kanslisti Heikki Maunuun heikki.maunu@ruovesi.fi tai 044 787 1378 ja sovittava maskien hakuaika.

Lisätietoja
Eeva Viitanen
Kunnanjohtaja
eeva.viitanen@ruovesi.fi
044 787 1300

Takaisin