A

Ruoveden kunta julistaa haettavaksi hallintojohtajan viran sekä elinkeinoasiantuntijan toimen

25.09.2020

Ruoveden kunta julistaa haettavaksi

HALLINTOJOHTAJAN VIRAN
Hallintojohtajan tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää kunnan taloushallintoa kokonaisuudessaan sekä vastata kunnanjohtajan suorassa alaisuudessa talouden suunnittelusta ja rahoitushuollosta. Hallintojohtaja toimii hallinto- ja talousosaston osastopäällikkönä ja kuuluu kunnan johtoryhmään. Lisäksi tehtäviin sisältyvät kunnanjohtajan viran sijaistaminen ja varahenkilönä toimiminen sekä kunnan henkilöstöasioiden hoito ja palkka-asiamiehen tehtävät. Hallintojohtaja vastaa myös kunnanhallituksen alaisesta valmistelutyöstä. Sosiaali- ja terveyspuolen osaaminen katsotaan eduksi.

Muodollisena kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, vahva talous- ja HR-asioiden osaaminen sekä aikaisempaa kokemusta ja näyttöjä vastaavanlaisista johtamistehtävistä. Tehtävässä menestyminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyövalmiuksia. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Työehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Valitun on ennen valintapäätöksen vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Hakemukset ansioluetteloineen ja opinto- ja työtodistuksineen sekä palkkatoiveineen tulee toimittaa 18.10.2020 mennessä osoitteella: Ruoveden kunta, Ruovedentie 30, 34600 Ruovesi (kuoreen merkintä ”hallintojohtaja”) tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@ruovesi.fi (aihekenttään maininta ”hallintojohtaja”).

Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Eeva Viitanen, p. 044 787 1300, eeva.viitanen@ruovesi.fi , ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Jouni Neste, p. 044 575 8707, jouni.neste@ssjauhemaalaus.fi

ELINKEINOASIANTUNTIJAN TOIMEN
Elinkeinoasiantuntija vastaa kunnan elinvoiman ylläpitämisestä ja kehittämisestä kunnanjohtajan suorassa alaisuudessa, niiltä osin kun asiat liittyvät elinkeinojen edistämiseen, matkailuun ja kuntamarkkinointiin.
Elinkeinoasiantuntijan keskeiset tehtäväkokonaisuudet ovat yritysten elinvoimaa vahvistavat yleiset tehtävät, yritysneuvonnan järjestäminen, toimitila-asiat, yritystontit ja yritysten sijoittuminen alueelle. Lisäksi elinkeinoasiantuntija vastaa hanketoiminnasta. Muut keskeiset tehtävät ovat matkailusta vastaaminen, kuntamarkkinoinnin suunnittelu, seudullinen hanke- ja yritysyhteistyö, korkeakouluyhteistyö sekä yhteistyö paikallisten ja valtakunnallisten yrittäjäjärjestöjen kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva korkeakoulututkinto sekä hyvä elinkeinoelämän tuntemus. Tehtävässä menestyminen edellyttää aktiivista, asiakaslähtöistä ja tuloshakuista toimintatapaa sekä yhteistyökykyä ja vuorovaikutustaitoja. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on esitettävä hyväksytty lääkärintodistus ennen valinnan vahvistamista. Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Hakemukset ansioluetteloineen ja opinto- ja työtodistuksineen sekä palkkatoiveineen tulee toimittaa 18.10.2020 mennessä osoitteella: Ruoveden kunta, Ruovedentie 30, 34600 Ruovesi (kuoreen merkintä ”elinkeinoasiantuntija”) tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@ruovesi.fi (aihekenttään maininta ”elinkeinoasiantuntija”).

Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Eeva Viitanen, p. 044 787 1300, eeva.viitanen@ruovesi.fi, kunnanhallituksen puheenjohtaja Jouni Neste, p. 044 575 8707, jouni.neste@ssjauhemaalaus.fi sekä elinvoimalautakunnan puheenjohtaja Matti Korppoo, p. 050 528 7888, matti.korppoo@ruovesi.fi

Takaisin