A

Ruoveden Opisto

Opiston toimisto Ruovedentie 32, 34600 Ruovesi.

Ajankohtaiset tiedot kursseista ja ilmoittautuminen https://uusi.opistopalvelut.fi/ruovesi/fi/.

Lukuvuosi 2022-2023:
Syyslukukausi 12.9.-2.12.2022
Kevätlukukausi 16.1.-28.4.2023

Opinto-opas lv 2022-2023 (pdf)

Ruoveden Opisto on Ruoveden kunnan omistama aikuisoppilaitos, jossa myös lapset ja nuoret voivat opiskella. Opiston hallintoelimenä toimii sivistyslautakunta. Opisto tiedottaa yleisöluennoista, uusista kursseista, opetusohjelman muutoksista ja tapahtumista Ruovesi-lehdessä ja Ruoveden kunnan kotisivuilla.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma2023 Ruoveden Opisto (pdf).

Lisätiedot kursseista myös opiston toimistosta p. 044 7871 390, taina.nieminen(ät)ruovesi.fi.

"Maailmasi on suurempi, kun avaat ikkunan uusille asioille." Tervetuloa kursseille! 

Kansalaisopistot.fi -sivustolla on koko Suomen kansalaisopistojen tarjonta.

Tiedotteet:

Noudatamme Opetushallituksen antamia ohjeita lähiopetukseen liittyen. Kaikilla Opiston kursseilla on mahdollisuus tarvittaviin turvaväleihin, samoin hygieniasta pidetään huolta. Jos on sairastumiseen viittaavia oireita, ei lähiopetukseen pidä osallistua.

Ota yhteyttä

Kulttuuripalvelut, tapahtumat, kansalaisopiston toimisto