A

Kunnanjohtajan katsaus viime vuoteen 2020 ja kurkistus alkavaan vuoteen 2021

Viime vuosi oli poikkeuksellinen Ruovedellä ja koko maailmassa. Olen viime päivinä pohtinut paljonkin, kuinka Ruoveden kunta viime vuodesta selvisi ja samalla olen mielessäni linjannut tämän vuoden keskeisimpiä asioita, joissa meidän tulee onnistua.

Viime vuoden tilinpäätöksestä on vielä liian aikaista lausua mitään tarkkoja lukuja, mutta ennuste on se, että tilinpäätös tulee olemaan ennakoitua parempi. Tämä johtuu siitä, että sosiaali- ja terveyspalvelujen menot toteutuivat ennakoitua alempana ja kunta sai korona-avustuksia loppuvuodesta, kuten toki muutkin kunnat. Luvut kuitenkin tarkentuvat, tilinpäätöksen valmistuessa.

Korona

Kun puhutaan vuodesta 2020, koronaa ei voi sivuuttaa. Keväällä koko maailma sulki ovensa ja myös Suomessa siirryttiin ensimmäisen kerran sitten sotien jälkeen poikkeuslakien alaisuuteen. Koulut siirtyivät käytännössä parissa päivässä etäopetukseen, kuntalaisille avattiin koronainfopuhelin ja käynnistettiin työpajojen toimesta kauppa-apupalvelu. Paikalliset yritykset ryhtyivät valmistamaan kangasmaskeja sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin sekä kuntalaisille ja kunta organisoi yritystukien jakamisen. Tämä kaikki tapahtui käytännössä vain muutamassa viikossa keväällä. Kesällä tartuntatilanne rauhoittui ja päästiin muutama askel vapaampaan olemiseen. Ruovedellä koronan vaikutukset näkyivät vilkastuneena tontti- ja asuntokauppana sekä myös yksittäisten matkailijoiden määrän lisääntymisenä. Loppusyksystä lähti liikkeelle koronan toinen aalto ja eri toimintoja jouduttiin taas rajoittamaan kuntalaisten suojelemiseksi altistumisilta ja tartunnoilta.

Uusi päiväkoti

Ruoveden yksi ehdottomista ilonaiheista on uusi päiväkoti Metsäpolku, joka otettiin käyttöön tämän vuoden alussa. Tilat ovat upeat ja piha-alue mahtava. Toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin, talo on täynnä tyytyväisiä lapsia, ja tyytyväisiä ovat myös heidän huoltajansa sekä päiväkodin työntekijät. Uuden päiväkodin kunniaksi valtuusto teki päätöksen osittain maksuttomasta varhaiskasvatuksesta, tavoitteena viestiä kuntalaisille ja kuntaan muuttoa harkitseville Ruoveden kunnan lapsi- ja perhemyönteisyyttä. Varhaiskasvatuksessa kehitettiin metsäpedagogiikan mallia, mikä sopii loistavasti Ruovedelle, tukien kunnan luontaisia vahvuuksia. 

Lukio

Ruoveden lukion oppilasmäärät ovat olleet jatkuvasti hieman nousussa, niin viime vuonnakin. Yhteistyö Saskyn kanssa on laajentanut koulutuksen valinnanmahdollisuuksia ja tuonut yksittäistä kuntaa leveämmät hartiat. Lukio on pärjännyt hyvin myös oppimistuloksissa ja saanut muutoinkin positiivista julkisuutta ja palautetta toiminnastaan.

Vapaa-ajan toimi

Ruoveden kylätaloille asennettiin laitteet, jotka mahdollistavat etäjumpat ja erilaiset luennot kyliin. Voimaa vanhuuteen –hankkeen avulla on koulutettu ikäihmisten vertaisohjaajia ja Honkala-kodin Voimanpesä-hankkeessa järjestettiin erilaista toimintaa kyliin yhteistyössä kunnan kanssa. Lähiliikuntapuisto valmistui uusine ulkokuntosalilaitteineen, samoin minigolfrata Laivarantaan. Nyt meillä on mahtavat puitteet liikuntaan ja retkeilyyn, pumptrack-rata, jäähalli, kentät ja kansallispuisto. Ruovesi onkin saanut myönteistä näkyvyyttä Helvetinjärven kansallispuiston ansioista, jopa pääministeri mainitsi kansallispuiston itsenäisyyspäivänä haastattelussaan. Koronan vuoksi perinteiset kesätapahtumat loistivat poissaolollaan, mutta saimme kuitenkin toteutettua joitakin tapahtumia, kuten tervahaudan polton, Viljamakasiinin näyttelyt ja nuorille Noitarockin ja eSport-tapahtuman. 

Elinkeinot

Ruoveden kunnan rikkaus on monipuolinen yrityskanta, meillä on teollisuutta, palveluyrittäjyyttä, matkailuun liittyvää yrittäjyyttä ja sekä maa- ja metsätiloja. Viime vuosi oli koronan vuoksi myös yrityksille haastava, vaikka ehkä pahimmalta on kuitenkin onneksi säästytty toistaiseksi. Viime vuoden yksi ilon aiheista oli Haapasaaren avautuminen kuntalaisille ja matkailijoille. Uudet paikalliset yrittäjät tekivät ihmeen käynnistämällä Haapasaaren toiminnan käytännössä parissa viikossa. Kuntaan saatiin myös muita uusia yrityksiä, kun Mekonomen avasi toimipisteen Ruovedelle. Elinkeinotoimen järjestelyt herättivät loppuvuodesta paljon keskustelua, joka jatkuu edelleen. Kunnan menestymisen kannalta on tärkeää, että keskusteluyhteys eri toimijoiden välillä säilyy siitäkin huolimatta, että näkemykset ovat välillä erilaisia, tätä ainakin toivon kunnan puolelta sydämestäni.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kuntalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat pääsääntöisesti hyvin Ruovedellä. Viime vuonna keskityttiin rakentamaan uudelleen yhteistoiminta-alueen yhteistyötä myös hallinnon osalta. Loppuvuodesta terveyskeskuksessa käynnistettiin remontti. Viime vuoden aikana vahvistui myös käsitys siitä, että soteuudistus etenee.

Mitä vuosi 2021 tuo tullessaan

Soteuudistus

Soteuudistuksen edetessä ja mahdollisesti toteutuessa Ruoveden kunnan tuloista siirtyy noin 70 %  maakunnalle. Ruoveden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuuhan on jo nyt luovutettu pois Virtain kaupungille, joten uudistus ei sinänsä tuo hallinnollisesti merkittäviä muutoksia.  Uudistuksen edetessä kunnan keskeinen tehtävä on turvata tarvittavat sosiaali- ja terveyspalvelut lähipalveluna Ruovedellä tulevaisuudessakin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulee olla aktiivisia ja yhteistyökykyisiä maakunnan suuntaan ja vahvistaa yhteistyötä kaikkien pohjoisen Pirkanmaan kuntien kanssa. Tätä työtä on jo tehty ja se tulee olemaan keskiössä tänä vuonna. Toinen merkittävä asia on terveyskeskus ja uuden maakunnan edellyttämä sote-keskus. Meidän tulee tehdä tiloista sellaiset, että ne vastaavat tulevaisuuden sote-keskuksen kriteereitä, vain siten pystymme säilyttämään lähipalvelut. Tarkoittaako tämä sitten uusia vai kunnostettuja tiloja, ja mitä eri vaihtoehdot tarkoittavat kunnan talouden ja palvelujen näkökulmasta, tätä selvitystyötä teemme parhaillaan.

Sivistystoimi

Maakuntien aloittaessa toimintansa 2023 kuntien toimintaympäristö muuttuu siten, että sivistystoimesta tulee kunnan suurin toimintayksikkö. Kunta haluaa panostaa perheiden hyvinvointiin ja toivottaa uuden päiväkodin ja osittain maksuttoman varhaiskasvatuksen myötä lämpimästi tervetulleiksi perheet Ruovedelle. Laadukas opetus sekä keskustassa, että kyläkouluissa on kunnia-asia meille. Luonto ja metsäpedagogiikka kulkevat vahvasti toiminnassa mukana tänäkin vuonna. Lukiotoimintaa kehitämme edelleen hyvässä yhteistyössä Saskyn kanssa.

Tontit, asunnot, kaavoitus ja infra

Koronan myötä maaseutu on muuttunut kiinnostavaksi ja halutuksi asuinpaikaksi. Kunnan tehtävä on vastata kysyntään ja sen vuoksi kiinnitämme erityistä huomiota tontti- ja asuntotarjontaamme ja niiden markkinointiin. Myös kaavoitus on keskeinen osa tätä työtä. Haluamme edelleen tehdä parhaamme, että vapaa-ajan asukkaat voivat muuttaa niin halutessaan vapaa-ajan asuntonsa pysyväksi asunnoksi. Tulevaisuudessakin kunnan tehtävänä on huolehtia toimivasta yhdyskuntarakenteesta eli vesihuollosta ja tieverkostoista ja tämän myös teemme. Lisäksi olemme saaneet kattavan valokuituverkon valmiiksi. Vapaa-ajan asukkaille on lähdössä kunnan ja mökkiläisneuvoston yhdessä laatima kysely helmi-maaliskuun aikana. Tällä tavoin pyrimme saamaan arvokasta tietoa vapaa-ajan asukkailta, jonka avulla voimme kehittää yhteistyötä myös jatkossa.

Elinkeinot

Toimintaympäristön muuttuessa tarvitsemme kuntaan sekä vahvaa omaa elinkeinotoimea, että aktiivista alueellista elinkeinotoimen yhteistyötä. Alkanut vuosi on lähtenyt vilkkaasti liikkeelle, kunta on avustanut muun muassa Business Finlandin ja ELY-keskuksen koronarahoitusten raporttien teossa. Myös uutta yritystoimintaa on paikkakunnalle tulossa, vireillä on noin puolenkymmentä hanketta. Uusi kulttuurimatkailuhanke on käynnistymässä ja sen toimenpiteitä suunnitellaan parhaillaan. Kansainvälistyminen ja vienti ovat tärkeitä myös Ruovedellä, ja sen vuoksi kunta on aktiivisesti mukana myös uuden alueellisen VientiVoimaa-hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa. Lisäksi Ruovesi on yhteistyössä Ylöjärven kanssa suunnittelemassa luontomatkailuhanketta sekä Virtain kanssa yhdessä sitä, miten matkailupalvelut voitaisiin viedä uudelle tasolle.

Lopuksi

Uskon vahvasti edelleen siihen, että Ruovedellä on mahdollisuudet menestyä myös tulevaisuudessa. Ruovesi on hyvä paikkakunta elää, asua ja tehdä töitä. Ruovedellä kuntalainen, nykyinen tai tuleva on kunnan toiminnan keskiössä. Sijainnin, luonnon ja palvelujen lisäksi entistä tärkeämmäksi nousee myös kykymme tehdä asioita yhdessä ja yhteisellä päämäärällä riittävän nopeasti, sekä kunnan imago ja brändi. Näillä on suuri merkitys esimerkiksi rekrytoitaessa työntekijöitä sekä yrityksiin, että julkiselle sektorille. Kunnassa on parhaillaan meneillään useita eri toimenpiteitä, joilla haluamme edistää yhdessä tekemistä ja yhteistyötä, parantaen edelleen kunnan imagoa ja brändiä. Näistä mainittakoon esimerkiksi luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteinen pelisääntöpaja. Tosiasia on myös se, että kaikki eivät aina voi, eikä pidäkään olla samaa mieltä, mutta tärkeää on, että asioista pystytään keskustelemaan, hakemaan kompromissi tai tyytymään enemmistöpäätökseen ja sen jälkeen menemään eteenpäin. Haluamme osaltamme kiinnittää huomiota myös siihen, kuinka toinen toisiamme kohtaan käyttäydymme. Tässä meillä kaikilla on vielä opittavaa, mutta olemme hyvällä tiellä, koska asia on nostettu esiin ja haluamme sitä parantaa.

Henkilökohtaisesti elän onnellista aikaa, minulla on upea ja rakas, vielä tämän vuoden aikana kasvava perhe, mahtavat työkaverit sekä työ, joka on kieltämättä välillä hyvinkin haasteellista, mutta joka myös palkitsee ja josta todella nautin. Teen nyt ja jatkossakin parhaani Ruoveden kuntalaisten ja kunnan hyvinvoinnin ja menestyksen eteen. Näistä kaikista asioista olen kiitollinen.

 

Eeva Viitanen

kunnanjohtaja