A

Tietosuoja

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

Henkilötietojen käsittelyä ohjaa EU:n yleinen tietosuoja-asetus sekä vuoden 2019 voimaan tullut tietosuojalaki ja muu kansallinen lainsäädäntö. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tavoitteina on korostaa henkilön oikeutta valvoa omien henkilötietojensa käsittelyä sekä tuoda läpinäkyvyyttä henkilötietojen käsittelyyn.

Tietojen käsittelyperuste

Suurin osa Ruoveden kunnan palveluista perustuu lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseen, yleiseen etuun tai julkisen vallan käyttämiseen. Näihin palveluihin ei tarvita erillistä suostumusta henkilötietojen käsittelyä varten. Osa palveluista on kuitenkin sellaisia, joihin henkilötiedot kerätään suostumukseen perustuen, ja tällöin tietojen käsittelyyn pyydetään suostumus.
Suostumuksen voi myös peruuttaa koska tahansa.
Muutamissa tietyissä poikkeustapauksissa henkilöllä on oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua kunnan rekistereistä (artikla 17: oikeus tulla unohdetuksi). Jos henkilötietojen käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai kunnalle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten, poisto-oikeutta ei ole.

Tietojen säilyttämisessä ja poistamisessa noudatetaan kunnan arkistonmuodostussuunnitelmia ja lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö (pdf)
Rekisteritietojen oikaisupyyntö (pdf)

Tulosta ja täytä lomake, ja lähetä se osoitteeseen: Ruoveden kunta, Ruovedentie 30, 34600 Ruovesi.

Tietosuojaselosteet

Nimi Tyyppi Koko Julkaistu Info Lataus
Sivistystoimen tietosuojarekisterit
Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opiskeluhuoltorekisteri
.pdf 223 kt
05.01.2018
.pdf 223 kt 05.01.2018 - Lataa tiedosto
Etsivän nuorisotyön asiakasrekisteri
.pdf 21 kt
03.01.2018
.pdf 21 kt 03.01.2018 - Lataa tiedosto
Iltapäivätoiminnan asiakasrekisteri
.pdf 451 kt
05.01.2018
.pdf 451 kt 05.01.2018 - Lataa tiedosto
Kirjaston rekisteriseloste
.pdf 24 kt
31.01.2017
.pdf 24 kt 31.01.2017 - Lataa tiedosto
Monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteri
.pdf 303 kt
01.01.2017
.pdf 303 kt 01.01.2017 - Lataa tiedosto
Perusopetuksen asiakasrekisteri
.pdf 432 kt
05.01.2018
.pdf 432 kt 05.01.2018 - Lataa tiedosto
Perusopetuksen henkilöstörekisteri
.pdf 403 kt
05.01.2018
.pdf 403 kt 05.01.2018 - Lataa tiedosto
Ruoveden Opiston asiakasrekisteri
.pdf 404 kt
05.01.2018
.pdf 404 kt 05.01.2018 - Lataa tiedosto
Ruoveden Opiston opettajarekisteri
.pdf 405 kt
05.01.2018
.pdf 405 kt 05.01.2018 - Lataa tiedosto
Varhaiskasvatuksen asiakasrekisteri
.pdf 412 kt
05.01.2018
.pdf 412 kt 05.01.2018 - Lataa tiedosto
Varhaiskasvatuksen henkilöstörekisteri
.pdf 414 kt
05.01.2018
.pdf 414 kt 05.01.2018 - Lataa tiedosto
Varhaiskasvatuksen ja koulujen tapaturmailmoitukset ja niihin liittyvä aineisto
.pdf 412 kt
05.01.2018
.pdf 412 kt 05.01.2018 - Lataa tiedosto
Verkko-Hellewin kurssihallinto-ohjelma
.pdf 44 kt
01.01.2017
.pdf 44 kt 01.01.2017 - Lataa tiedosto
Visma InSchool MultiPrimus -oppilashallintajärjestelmä
.pdf 414 kt
05.01.2018
.pdf 414 kt 05.01.2018 - Lataa tiedosto
Ruoveden kunnan sidonnaisuusrekisteri
.pdf 117 kt
27.06.2017
.pdf 117 kt 27.06.2017 - Lataa tiedosto