A

Selvitystyö Ruoveden tulevaisuuden sotepalveluista Nordic Healthcare Groupin johdolla

30.04.2021

Tiedote 30.4.2021

SELVITYSTYÖ RUOVEDEN TULEVAISUUDEN SOTEPALVELUISTA TOTEUTETAAN NORDIC HEALTHCARE GROUPIN JOHDOLLA

Valmistelussa oleva sote-uudistus ja sen vaikutukset Ruoveden palvelujen säilymiseen on herättänyt keskustelua viime aikoina. Tavoitteena on edelleen, että Ruovedellä säilyvät  lähipalvelut tulevaisuudessakin, mutta tarve toimintatapojen tarkastelulle ja myös uudistamiselle on olemassa. Tulevaisuuden sote-työryhmä totesi, että avuksi on välttämätöntä saada ulkopuolinen ja neutraali toimija, jolla on näkemys ja toimenpide-ehdotukset palvelujen säilyttämiselle ja kehittämiselle. Tämän vuoksi selvitystyötä tekemään valittiin Nordic Healthcare Group (NHG), jolla on laaja ja vankka kokemus vastaavanlaisista selvitystöistä ja terveyspalvelujen kehittämisestä.  Lisäksi yrityksellä on laajat verkostot koko maassa.

Nordic Healthcare Groupin asiakkaita ovat suuri osa Suomen kunnista ja kuntayhtymistä ja kaikki Suomen sairaanhoitopiirit. Yritys on tehnyt ja tekee selvityksiä myös muun muassa sosiaali- ja terveysministeriölle, valtioneuvostolle ja työ- ja elinkenoministeriölle. Ruoveden ja Virtain yhteistoiminta-alueella NHG on ollut toteuttamassa kotihoidon kehittämishanketta.

Projekti toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Ruoveden kunnan ja NHG toimesta. NHG:ltä projektista vastaavat senior partner Antti Alho ja asiantuntija Henry Pesonen. Ruovedeltä on mukana Heidi Tanhua, joka toimii projektin yhteyshenkilönä. Sen lisäksi projektitiimiin kuuluvat vs. kunnanjohtaja Terhi Källi, tekninen johtaja Harri Apell ja perusturvalautakunnan varapuheenjohtaja Paula Rinki. 

Selvitystyö käynnistyy heti ja se tehdään hyvässä yhteistyössä työntekijöiden, Virtain kaupungin ja Keiturin soten kanssa, huomioiden myös laajemman yhteistyön mahdollisuudet Pohjoisella Pirkanmaalla ja maakuntauudistuksen vaikutukset palveluihin. Työn käytännön toteutus tapahtuu muun muassa haastatteluilla, työpajoilla ja käytettävissä olevaa tilasto- ja muuta palveluista saatavaa tietoa analysoimalla. NHG vastaa kokousten ja työpajojen valmistelusta yhteistyössä Ruoveden kunnan edustajien kanssa. Työ valmistuu 15.6.2021 mennessä.

Lisätietoja

Heidi Tanhua                                                                                    
heidi(ät)tanhua.fi
040 018 9080

Terhi Källi
terhi.kalli(ät)ruovesi.fi
044 787 1301

                                                                  

Takaisin