A

Sote-palveluissa väliaikaisia muutoksia covid-altistumisten vuoksi

23.12.2020

Virrat–Ruovesi -yhteistoiminta-alueella on todettu uusi korona-altistumisketju, joka on tunnistettu ja tarvittavat toimenpiteet on saatu tehtyä.

Osana ketjua altistumisia on todettu Virtain terveyskeskuksessa, mistä syystä on ryhdytty erityistoimenpiteisiin tartuntojen pysäyttämiseksi, potilasturvallisuuden varmistamiseksi sekä riittävän henkilöstön takaamiseksi. Apuna toimenpiteiden määrittelyssä on ollut Tays.

Terveyspalveluiden henkilökunnasta on alustavan tiedon mukaan 11 henkilöä altistunut, mistä syystä palveluita joudutaan rajaamaan väliaikaisesti. Tämän johdosta Virtain vuodeosaston asiakaspaikkamäärää rajataan 21 ja Ruoveden 10 paikkaan. Samalla osastot joudutaan rajaamaan vain yhteistoiminta-alueen asukkaiden käyttöön. Potilasaltistumisia ei ole tiedossa mutta varotoimenpiteenä osalle osastopotilaista tehdään koronatestit.

Terveyspalvelut ovat kuitenkin toiminnassa ennalta ilmoitetusti ja niihin voi hakeutua normaalisti ja koronaoi-reiden ilmaantuessa matalalla kynnyksellä. Palveluissa on pyritty varmistamaan kaikin tavoin asiakas- ja potilas-turvallisuus.

Kuten tiedossa on ollut, tauti on läsnä Virrat–Ruovesi -alueella ja siltä tulee suojautua kaikessa toiminnassa an-nettujen ohjeiden mukaisesti myös joulun aikana. Ylimääräisiä kontakteja tulee välttää ja tavattaessa ihmisiä suojauduttava asianmukaisesti ja pidettävä turvavälit. Kuitenkaan yhteydenpitoa ei tule välttää, vaan on jopa suositeltavaa muistaa lähimmäistä jouluna yhteydenotolla muilla tavoin, kuten puhelimitse tai sähköisillä väli-neillä.

Lisätietoja:

Kaupunginjohtaja Juha Viitasaari, 044 7151 201, juha.viitasaari@virrat.fi

Kunnanjohtaja Eeva Viitanen, 044 787 1300, eeva.viitanen@ruovesi.fi  

Takaisin