A

Virrat–Ruovesi -yhteistoiminta-alueella yhteensä 13 tartuntaa joulun aikana

28.12.2020

Virrat–Ruovesi -yhteistoiminta-alueella todetun tartuntaketjun myötä tartuntojen määrä on kasvanut vähi-tellen altistuneiden päädyttyä testeihin ja saatua tuloksia. Virroilla on kaikkiaan ollut koronapositiivisia yh-teensä 16, joista mainitut 12 on viime ajoilta. Lisäksi 2 tartunnan saanutta ulkopaikkakuntalaista on Virroilla. Altistuneita on karanteenissa noin 40. Ruovedellä on tällä hetkellä yhdeksän eristyksistä, joista kahdeksan altistunutta ja yksi tartunnan saanut. Altistuneiden määrä on näin ollen laskenut jouluaaton tilanteesta.

Pääsääntöisesti Virtain tilanne juontaa juurensa yhteen ketjuun, jossa alkuvaiheessa tuli altistumisia ja sitä myöten myös tartuntoja. Alkuvaiheessa tartuntoja painottui sote-henkilöstöön, mutta viimeaikojen tartun-nat ja altistumiset eivät ole koskeneet sote-henkilöstöä. Uudet tartunnat ja altistumiset ovat pitkälti tartun-nan saaneiden lähipiiristä.

Yhdellä potilaalla on todettu tartunta ja häntä sekä hänelle altistunutta hoidetaan eristyksissä. Alkuvaiheessa terveyskeskuksen altistumisten noustessa, jouduttiin soveltamaan sovellettuja karanteeneja, mutta ne ovat loppumassa. Virtain osastolla testataan kaikki potilaat kahteen otteeseen. Samoin sote-henkilöstöä on tes-tattu. Vuodeosaston vierailuja ja paikkamäärää on rajoitettu, kunnes tilanne on saatu stabiloitua.

Tilanne on yleisesti ottaen kuitenkin hallinnassa, sillä tartuntaketju on tunnistettu ja sen toimenpiteet on tehty sen mukaisesti. Siitä huolimatta on tartuntojen määrä nostanut tilanteen huolestuttavaksi. Viimeisen kahden viikon ajalta tunnistetut tartunnat 100 000 asukasta kohden on ollut Virroilla 183,37 ja Ruovedellä 40,76. Virtain lukema on vertailuajalta Pirkanmaan heikoin.

Jotta tilanne pysyisi hallinnassa, on jokaisen syytä välttää ja harkita tarkoin kaikkia oman arkiyhteisön ulko-puolisten henkilöiden tapaamisia. Aiempien suositusten mukaisesti kodin ulkopuolella liikuttaessa tulee var-mistaa turvavälit, käyttää hengityssuojaimia ja huolehtia käsihygieniasta saavuttaessa ja poistuttaessa uu-teen tilaan kodin ulkopuolella.

Jos luulit, ettei tämä koske sinua, olet väärässä. Nyt jokaisen on sen verran välitettävä itsestä ja etenkin toisista, että malttaa välttää kontakteja ja kotoilla.
Terveyspalvelut ovat kuitenkin toiminnassa normaaliin tapaan joulun ajan poikkeusjärjestelyt huomioiden ennalta ilmoitetusti. Niihin voi hakeutua normaalisti. Palveluissa on pyritty varmistamaan kaikin tavoin asia-kas- ja potilasturvallisuus.

Lisätietoja:
Virrat: Kaupunginjohtaja Juha Viitasaari, 044 7151 201, juha.viitasaari@virrat.fi
Ruovesi: Kunnanjohtaja Eeva Viitanen, 044 7871 300, eeva.viitanen@ruovesi.fi

Takaisin