A

Vaalit

Seuraavat vaalit: KUNTAVAALIT 13.6.2021

Ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5. - 8.6. (kaksi viikkoa)

Ehdokashakemukset

Ehdokashakemus ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on jätettävä keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 4.5. klo 16.00. Ehdokashakemukset, jotka jätettiin 9.3., tulevat olemaan edelleen voimassa vaalien siirtymisestä huolimatta, ellei vaaliasiamies tee niihin muutoksia.

Ehdokashakemuksia ja täydennyksiä aiemmin jätettyihin otetaan vastaan kunnantalon valtuustosalissa maanantaina 3.5. klo 15.00-16.00 ja tiistaina 4.5. klo 15.00-16.00.

Vaalimainonta

Vaalien ulkomainonta suositetaan aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli 19.5. Mainostelineiden paikat, joita on kolme, ilmoitetaan myöhemmin.

Muita tärkeitä ajankohtia

- ehdokaslistojen yhdistelmän keskinäisen järjestyksen arvonta maanantaina 10.5.
- ehdokasasettelun vahvistaminen perjantaina 14.5.
- vaalien tulosten vahvistaminen keskiviikkona 16.6.

Lisätiedot: Ruoveden kunnan keskusvaalilautakunnan sihteeri: Taina Nieminen, 044 787 1390, taina.nieminen(ät)ruovesi.fi / os. Ruovedentie 30, 34600 Ruovesi.

Kuulutus, Ehdokashakemusten jättö
Kuulutus, Kuntavaalit 2021

Korona ja äänestäminen

- äänestyspaikalla suositellaan turvavälien noudattamista ja maskien käyttöä
- äänestäjä voi kirjoittaa ehdokkaan numeron äänestyslippuun omalla kynällä, mutta kynän pitää olla sellainen, jonka jälki ei näy äänestyslipun toiselle puolelle
- ennakkoäänestyksessä yksittäinen äänestys voidaan tarvittaessa vastaanottaa vaalipaikan ulkopuolella (pihalla, aulassa), jos se näyttää tarpeelliselta
- tartuntatautilääkärin määräämässä koronakaranteenissa oleva voi tilata kotiäänestyksen
- riskiryhmäläiset ja omaehtoisessa koronakaranteenissa olevat äänestävät ensisijaisesti äänestyspaikalla
- jos tartuntatautilääkäri on määrännyt henkilön eristykseen (henkilöllä todettu koronavirustartunta), vaalitoimitsija ei voi tulla toimittamaan kotiäänestystä.

Tutustu myös:
Vaalit.fi
Kuntaliitto.fi

YLEISTIETOA VAALEISTA

Vaaliviranomaiset

- oikeusministeriö toimii ylimpänä vaaliviranomaisena
- kunnassa vaalien toimittamisesta huolehtii valtuuston toimikaudekseen asettama keskusvaalilautakunta
- vaalipäivän äänestyksestä huolehtii kunnanhallituksen erikseen kutakin vaalia varten asettama vaalilautakunta
- laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestyksen toimittamista varten kunnanhallitus asettaa kutakin vaalia varten erikseen vaalitoimikunnan.

Äänestyspaikat

Ruoveden kunta kuuluu Pirkanmaan vaalipiiriin ja on jaettu neljään äänestysalueeseen. Jokaiselle äänestysalueelle nimetään äänestyspaikka, jossa kyseisen äänestysalueen vaaliluetteloon merkityt äänioikeutetut voivat käydä vaalipäivänä äänestämässä.

Äänestäminen

Äänioikeutettu voi äänestää joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty hänelle saapuneeseen ilmoituskorttiin. Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalivirkailijalle selvityksen henkilöllisyydestään.

Kotiäänestys

Vaalilaki 46 §: Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen ja on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hoidettavansa.

Kotiäänestykseen oikeutettu saa ilmoittautumislomakkeita kunnantalon neuvonnasta tai niitä voi tulostaa:
Vaalit.fi.

Laitosäänestys

Laitosäänestys järjestetään sairaaloissa ynnä muissa ympärivuorokautista hoitoa antavissa sekä kunnanhallituksen määräämissä sosiaalihuollon toimintayksiköissä ennakkoäänestysaikana. Laitosäänestyksellä turvataan erityisesti laitoksiin otettujen tai niissä hoidettavana olevien henkilöiden mahdollisuus äänestää. Laitosten henkilökunta ja vierailijat eivät voi äänestää laitosäänestyksen yhteydessä.