A

Vaalit

KUNTAVAALIT 13.6.2021

Ehdokkaalle:

Vaalimainonta

Vaalien ulkomainonta suositetaan aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli 19.5.

Mainostelineiden paikat: Ruhalassa SEO:n pihassa, Ruoveden keskustassa os. Ruovedentie 32 (sivistystalon seinustalla) sekä Visuveden K-Marketin pihassa.

Jokaiselle puolueelle/valitsijayhdistykselle on yksi oma taulu, jonka koko on lev. 77 cm, kork. 118 cm. Vain Ruhalassa oleviin tauluihin saa julisteen kiinnitettyä kahdelle puolelle. Julistejärjestystä ei ole määritelty.

Muita tärkeitä ajankohtia:
- ehdokasasettelun vahvistaminen perjantaina 14.5.
- vaalien tulosten vahvistaminen keskiviikkona 16.6.

Lisätiedot: Ruoveden kunnan keskusvaalilautakunnan sihteeri: Taina Nieminen, 044 787 1390, taina.nieminen(ät)ruovesi.fi / os. Ruovedentie 30, 34600 Ruovesi.

Kuulutus, Ehdokashakemusten jättö
Kuulutus, Kuntavaalit 2021

Vaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021 klo 9.00–20.00 seuraavissa äänestyspaikoissa:

Kirkonkylän äänestysalue: Ruoveden yhtenäiskoulu, Kuruntie 6
Murole-Pekkalan äänestysalue: Pekkalan koulu, Pohjantie 2
Visuveden äänestysalue: Visuveden koulu, Alastalontie 1
Väärinmajan äänestysalue: kylätalo Tapiola, Hanhontie 10.

Ennakkoäänestys 26.5.-8.6.2021
Ennakolta saa äänestää missä tahansa kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.
Ruovedellä ennakkoäänestys on kirjastossa, Urheilutie 4, seuraavasti:

ke-pe 26.5.-28.5. klo 11–18
la 29.5. klo 11–14
(su 30.5. ei äänestystä)
ma-pe 31.5.-4.6. klo 11–18
la 5.6. klo 11-14
(su 6.6. ei äänestystä)
ma-ti 7.-8.6. klo 11-18.

Korona ja äänestäminen

- äänestyspaikalla suositellaan turvavälien noudattamista ja maskien käyttöä
- äänestäjä voi kirjoittaa ehdokkaan numeron äänestyslippuun omalla kynällä, mutta kynän pitää olla sellainen, jonka jälki ei näy äänestyslipun toiselle puolelle
- ennakkoäänestyksessä yksittäinen äänestys voidaan erityistapauksessa vastaanottaa vaalipaikan ulkopuolella (pihalla, aulassa), jos se näyttää tarpeelliselta
- tartuntatautilääkärin määräämässä koronakaranteenissa oleva voi tilata kotiäänestyksen
- riskiryhmäläiset ja omaehtoisessa koronakaranteenissa olevat äänestävät ensisijaisesti äänestyspaikalla.

Tutustu myös:
Vaalit.fi
Kuntaliitto.fi

YLEISTIETOA VAALEISTA

Vaaliviranomaiset

- oikeusministeriö toimii ylimpänä vaaliviranomaisena
- kunnassa vaalien toimittamisesta huolehtii valtuuston toimikaudekseen asettama keskusvaalilautakunta
- vaalipäivän äänestyksestä huolehtii kunnanhallituksen erikseen kutakin vaalia varten asettama vaalilautakunta
- laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestyksen toimittamista varten kunnanhallitus asettaa kutakin vaalia varten erikseen vaalitoimikunnan.

Äänestyspaikat

Ruoveden kunta kuuluu Pirkanmaan vaalipiiriin ja on jaettu neljään äänestysalueeseen. Jokaiselle äänestysalueelle nimetään äänestyspaikka, jossa kyseisen äänestysalueen vaaliluetteloon merkityt äänioikeutetut voivat käydä vaalipäivänä äänestämässä.

Äänestäminen

Äänioikeutettu voi äänestää joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty hänelle saapuneeseen ilmoituskorttiin. Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalivirkailijalle selvityksen henkilöllisyydestään.

Kotiäänestys

Vaalilaki 46 §: Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen ja on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hoidettavansa.

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 1.6.2021 klo 16.00. Kotiäänestykseen voi ilmoittautua puhelimitse 044 787 1390 tai ilmoittautumislomakkeella, joita saa kunnantalon neuvonnasta tai niitä voi tulostaa:
Vaalit.fi.

Laitosäänestys

Laitosäänestys järjestetään sairaaloissa ynnä muissa ympärivuorokautista hoitoa antavissa sekä kunnanhallituksen määräämissä sosiaalihuollon toimintayksiköissä ennakkoäänestysaikana. Laitosäänestyksellä turvataan erityisesti laitoksiin otettujen tai niissä hoidettavana olevien henkilöiden mahdollisuus äänestää. Laitosten henkilökunta ja vierailijat eivät voi äänestää laitosäänestyksen yhteydessä.